Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie

Wyników na stronę: 10 20 30
 
Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego: 
 
Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich oraz ich odpisy wydawane są przez Akademię Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie oraz Filię AWSGE w Mińsku Mazowieckim.
 
 
Opis dokumentu publicznego:
 
Dyplom ukończenia studiów, odpisy dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt sporządzane są w formacie A4 (297x210 mm). Dokument wypełniany jest tekstem nadrukowanym w kolorze czarnym. Krój pisma Garamond. Papier o gramaturze 120g/m, z zabezpieczeniami.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz odpis świadectwa przeznaczony do akt sporządzane są w formacie A4 (297x210 mm). Świadectwo drukuje się dwustronnie na papierze satynowym o gramaturze 120g/m2 w kolorze białym. 
 
  • Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz wydawania dokumentu publicznego - 8.02.2024
 
 
Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego: 
 
 
 
Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.). 
Uchwała Nr 748/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2023 r.  w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz Uchwała Nr 749/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2023 r.  w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
OCENA: pozytywna
 
Treść uchwały:
 
Raport samooceny - I stopień Pedagogika - profil praktyczny (Raport w formacie pdf - do pobrania po kliknięciu na link)
 
Raport samooceny - II stopień Pedagogika - profil ogólnoakademicki (Raport w formacie pdf - do pobrania po kliknięciu na link)

Ogłoszenie nr 2022-8092-99268 - Zakup i dostawa 5 sztuk laptopów w ramach projektu pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnością"

Projekt „WSGE uczelnią dostępną dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie nr 2022-8092-97374 - Zakup i dostawa 5 sztuk laptopów w ramach projektu pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnością"

Projekt „WSGE uczelnią dostępną dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 2022-8092-92340 – Zakup i dostawa 5 sztuk laptopów w ramach projektu pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnością”

Projekt „WSGE uczelnią dostępną dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
1 do 10 z 83