Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
Szukaj w tym dziale:
Uchwała Nr 748/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2023 r.  w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz Uchwała Nr 749/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2023 r.  w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
OCENA: pozytywna
 
Treść uchwały:
 
Raport samooceny - I stopień Pedagogika - profil praktyczny (Raport w formacie pdf - do pobrania po kliknięciu na link)
 
Raport samooceny - II stopień Pedagogika - profil ogólnoakademicki (Raport w formacie pdf - do pobrania po kliknięciu na link)

Raport samooceny - I stopień Pedagogika - profil praktyczny (Raport w formacie pdf - do pobrania po kliknięciu na link)

Raport samooceny - II stopień Pedagogika - profil ogólnoakademicki (Raport w formacie pdf - do pobrania po kliknięciu na link)

Uchwała Nr 402/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2020 r.  w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

OCENA: pozytywna (wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały ocenę w pełni).

 

Treść uchwały:

Uchwała Nr 402/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała 652/2018 Prezydium PKA z dnia 25 października 2018) w sprawie oceny programowej

OCENA: pozytywna (wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały ocenę w pełni).

 

Tekst Uchwały PKA z dnia 25.10.2018 roku w sprawie oceny programowej: Ocena PKA - Bezpieczeństwo Wewnętrzne