Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Szukaj w tym dziale:

Wszelkie informacje na temat ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie dostępne są również na stronie internetowej uczelni pod adresem: https://wsge.edu.pl/pl/stypendia

Aktulne informacje na temat pomocy materialnej dla studentów WSGE dostępne są na stronie internetowej uczelni, we wskazanej powyżej zakładce STYPENDIA

Regulamin znajdują się w rozwinięciu.

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do stypendium socjalnego"

Rok akademicki 2020/2021 - 1050 pln

Rok akademicki 2019/2020 - 1050 pln