Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
Szukaj w tym dziale:

Wszelkie informacje na temat ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie dostępne są również na stronie internetowej uczelni pod adresem: https://wsge.edu.pl/pl/stypendia

Aktulne informacje na temat pomocy materialnej dla studentów WSGE dostępne są na stronie internetowej uczelni, we wskazanej powyżej zakładce STYPENDIA

Regulamin znajdują się w rozwinięciu.

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do stypendium socjalnego"

Rok akademicki 2023/2024 - 1294,40 pln
 
Rok akademicki 2022/2023 - 1050 pln
 
Rok akademicki 2021/2022 - 1050 pln
 
Rok akademicki 2020/2021 - 1050 pln
 
Rok akademicki 2019/2020 - 1050 pln