Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
Szukaj w tym dziale:

PRGRAM STUDIÓW - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie - 5 letnie): plan studiów, efekty uczenia się ogólne i szczegółowe, sylwetka absolwenta oraz program praktyk

Programy studiów II stopnia (studia magisterskie): plany studiów, efekty kształcenia/uczenia się, sylwetki absolwentów oraz programy praktyk

Programy studiów I stopnia (studia licencjackie): plany studiów, karty przedmiotów efekty kształcenia/uczenia się, sylwetki absolwentów oraz programy praktyk