Biuletyn Informacji Publicznej
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
Szukaj w tym dziale:
 
Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego: 
 
Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich oraz ich odpisy wydawane są przez Akademię Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie oraz Filię AWSGE w Mińsku Mazowieckim.
 
 
Opis dokumentu publicznego:
 
Dyplom ukończenia studiów, odpisy dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt sporządzane są w formacie A4 (297x210 mm). Dokument wypełniany jest tekstem nadrukowanym w kolorze czarnym. Krój pisma Garamond. Papier o gramaturze 120g/m, z zabezpieczeniami.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz odpis świadectwa przeznaczony do akt sporządzane są w formacie A4 (297x210 mm). Świadectwo drukuje się dwustronnie na papierze satynowym o gramaturze 120g/m2 w kolorze białym. 
 
  • Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz wydawania dokumentu publicznego - 8.02.2024
 
 
Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego: 
 
 
 
Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.). 

Dokumenty publiczne

 

Uchwała nr 5/2021 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

 

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał plik pdf 

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – odpis plik pdf

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – oryginał plik pdf 

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – odpis plik pdf

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich – oryginał plik pdf 

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich – odpis plik pdf 

 

Opis dokumentu publicznego

Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), papier bez wybielaczy optycznych o gramaturze 120 g/m2, technika druku: offset, zadruk jednostronny. 

 

  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  20.04.2021 r. 
  • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru:  11.07.2021 r. 
  • okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo 
  • data zakończenia wydawania dokumentu publicznego:  31.12.2023

 

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

Zabezpieczenia przed fałszerstwem dyplomów: ZABEZPIECZENIA.pdf 

 

Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).