Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Szukaj w tym dziale:

Dokumenty publiczne

 

Uchwała nr 5/2021 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

 

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał plik pdf 

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – odpis plik pdf

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – oryginał plik pdf 

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – odpis plik pdf

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich – oryginał plik pdf 

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich – odpis plik pdf 

 

Opis dokumentu publicznego

Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), papier bez wybielaczy optycznych o gramaturze 120 g/m2, technika druku: offset, zadruk jednostronny. 

 

  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  20.04.2021 r. 
  • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru:  11.07.2021 r. 
  • okres ważności dokumentu publicznego:  - 
  • data zakończenia wydawania dokumentu publicznego:  - 

 

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

Zabezpieczenia przed fałszerstwem dyplomów: ZABEZPIECZENIA.pdf 

 

Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).