Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Władze Uczelni po zmianach organizacyjnych od roku akademickiego 2019/2020

Rektor Uczelni         

dr hab. Magdalena Sitek

tel. (0 22) 789 19 03

tel. (0 22) 780 10 07

ms@wsge.edu.pl

Dyżury Rektora

Środa –15.00-18.00

 

Pełnomocnik Kanclerza Uczelni

mgr inż. Jan Jakimowicz

tel. (0 22) 789 19 03

tel. (0 22) 780 10 07

rektorat@wsge.edu.pl

Dyżury Pełnomocnika Kanclerza

Wtorek –  8.30-12.00

Czwartek – 8.30-12.00

 

Prorektor

dr Tadeusz Graca

tel. (0 22) 789 19 03

tel. (0 22) 780 10 07

rektorat@wsge.edu.p

Dyżury Prorektora

Poniedziałek –15.00-18.00

Czwartek –16.00-18.00

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych      

dr Małgorzata Such-Pyrgiel

tel. (022) 789 19 03 w.18

dziekanwns@wsge.edu.pl

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych 

mgr Iwona Florek

tel. (022) 789 19 03 w.18

iwona@wsge.edu.pl

 

 

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim    

dr Łukasz Roman

tel. 25 758 86 45

l.roman@wsge.edu.pl / dziekanzwns@wsge.edu.pl

Dyżury Dziekana Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim

Czwartek 11:00 – 13:00