Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Studia jednolite magisterskie

PRGRAM STUDIÓW - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie - 5 letnie): plan studiów, efekty uczenia się ogólne i szczegółowe, sylwetka absolwenta oraz program praktyk

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 46
Wprowadzony przez: Artur Banaszak
Data opublikowania: 2019-12-10 20:37:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-10 20:40:41 Artur Banaszak