Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Uchwała Nr 402/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2020 r.  w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

OCENA: pozytywna (wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały ocenę w pełni).

 

Treść uchwały:

Uchwała Nr 402/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Opłaty obowiązujące studentów i słuchaczy rozpoczynających lub wznawiających studia od roku akademickiego 2020.2021

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kształcenia zdalnego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia sposobu realizacji praktyk w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów, zaliczeń i egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania na odległość

Zarządzenie nr 8 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłat pobieranych za studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie od studentów rozpoczynających oraz wznawiających studia od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU usługę organizacji i realizacji szkoleń z języka angielskiego z dwukrotnym potwierdzeniem kompetencji językowych TOEIC dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/Z028  w trybie rozeznania rynku z dnia 22.01.2020 r.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączonym pliku: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/Z028

 

Informacja o wybranych wykonawcach

1. Numer ogłoszenia 1223953 - usługa organizacji i realizacji szkoleń i egzaminów z zakresu Prince 2 Foundation dla studentów kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”

Informacja o wybranym wykonawcy na stronie BAZA KONKURENCYJNOŚCI - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223953

 

2. Numer ogłoszenia 1220488 - Zakup licencji na system informacji prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 45 miesięcy w ramach projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej"

Informacja o wybranym wykonawcy na stronie BAZA KONKURENCYJNOŚCI - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220488

 

 

Zamawiający Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w odpowiedzi na zapytanie  Wykonawcy do ogłoszenia nr 1223953  wyjaśnia: WYJAŚNIENIE DO OGŁOSZENIA NR 1220488 (treść odpowiedzi w pliku PDF)

 

Zamawiający Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w odpowiedzi na zapytanie  Wykonawcy do ogłoszenia nr 1223953  wyjaśnia: Wyjaśnienie do ogłoszenia nr 1223953 (treść odpowiedzi w pliku PDF)

Zamawiający Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w odpowiedzi na zapytanie  Wykonawcy do ogłoszenia nr 1220488 wyjaśnia: Wyjaśnienia do nr ogłoszenia: 1220488 (treść odpowiedzi w pliku PDF)

 

 
1 do 10 z 85