Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE - WSPARCIE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ”

Przedsięwzięcie „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” (przedsięwzięcie dofinansowano ze środków budżetu państwa).

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę sprzętu informatycznego do realizacji kształcenia zdalnego w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Przedsięwzięcie „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” (przedsięwzięcie dofinansowano ze środków budżetu państwa).

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę sprzętu informatycznego do realizacji kształcenia zdalnego w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” (szczegóły zamówienia dostępne po kliknięciu na link)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

 

INFORMACJA O ANULOWANIU

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę sprzętu informatycznego do realizacji kształcenia zdalnego

w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Zamawiający:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

ul. Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

NIP 532-18-23-156 REGON 15281183 www.wsge.edu.pl

informuję o anulowaniu zapytania ofertowego na dostawę sprzętu informatycznego do realizacji kształcenia zdalnego w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość””

Przedmiotowe postępowanie zostało anulowane z powodu konieczności dokonania znaczących zmian w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę nowego laboratorium z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu pt. „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych” - postępowanie drugie: - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35597

 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę nowego laboratorium z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu pt. „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych” - postępowanie drugie: - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35597

 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę nowego laboratorium z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu pt. „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych” - postępowanie drugie: - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35597

 

Informacja o zamówienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi walidacji i certyfikacji kwalifikacji dla uczestników projektu „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35120

Projekt „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowanie uczelnia ogłasza informację na dostawę nowego laboratorium z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu pt. „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32015

 

 

 
1 do 10 z 93