Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Opis efektów uczenia się z odniesieniem do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji  

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” - II postępowanie

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

2015.29.Zarządzenie Rektora WSGE.zmieniające WSZiDJK

2015.28.Zarządzenie Rektora WSGE.System Informacji o Nauce

2015.26.Zarządzenie Rektora WSGE.certyfikat RPL

2015.25.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie Asesorów RPL

2015.24.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie Komisji RPL

2015.23.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie zespołów prace dyplomowe

2015.22.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie zespołów prace okresowe

2015.21.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin procesu dyplomowania

2015.20.Zarządzenie Rektora WSGE.utworzenie WZ w MM

2015.19.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin zawodowych praktyk studenckich

2015.18.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie OKS

2015.17.Zarządzenie Rektora WSGE.Próg dochodu

2015.16.Zarządzenie Rektora WSGE.Podział dotacji

2015.15.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do RWNS

2015.14.Zarządzenie Rektora WSGE.zniesienie indeksu

2015.13.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców Powiatu

2015.12.Zarządzenie Rektora WSGE.udostępnianie prac dyplomowych

2015.11.Zarządzenie Rektora WSGE.alternatywne zaliczanie WF

2015.10.Zarządzenie Rektora WSGE.harmonogram 2015-2016

2015.9.Zarządzenie Rektora WSGE.zmiana Regulaminu pomocy

2015.8.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie zespołów prace okresowe

2015.7.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin przechowywania prac - po zmianach

2015.6.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do RWNS

2015.5.Zarządzenie Rektora WSGE.zmieniające wybory uzupełniające do Senatu

2015.4.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do Senatu

2015.2.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do RWNS

2015.1.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do Senatu

 

 

Opłaty obowiązujące studentów i słuchaczy rozpoczynających lub wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup licencji programu Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę cateringu na zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

 

 
1 do 10 z 60