Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji 11 szkoleń dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

 

Opłaty obowiązujące studentów i słuchaczy rozpoczynających lub wznawiających studia od roku akademickiego 2018/2019

 

Opłaty obowiązujące studentów i słuchaczy rozpoczynających lub wznawiających studia od roku akademickiego 2017/2018

 

Opłaty obowiązujące studentów i słuchaczy rozpoczynających lub wznawiających studia od roku akademickiego 2016/2017

 

Rekrutacja na studia wyższe prowadzone w Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie odbywa się w oparciu o wytyczne Uchwały Senatu WSGE obowiązujące na dany rok akademicki.

Uchwała rekrutacyjna - rok akademicki 2019/2020

Uchwała rekrutacyjna - rok akademicki 2018/2019

 

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie proponuje swoim studentom pomoc materialną, która przyznawana jest na mocy Komisji Stypendialnej. 

 

Misją WSGE jest kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zdolnych do tworzenia nowych wartości pedagogicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Powinnością Uczelni jest wyposażać studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Poprzez proces edukacyjny WSGE zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, zasad etycznych, integracji międzykulturowej, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji wobec innych kultur, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania powierzonych obowiązków. Celem nadrzędnym jest zaszczepienie w przyszłych absolwentach WSGE kompetencji samodzielnego uczelnia się przez całe życie.

 
1 do 10 z 43