Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała 652/2018 Prezydium PKA z dnia 25 października 2018) w sprawie oceny programowej

OCENA: pozytywna (wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały ocenę w pełni).

 

Tekst Uchwały PKA z dnia 25.10.2018 roku w sprawie oceny programowej: Ocena PKA - Bezpieczeństwo Wewnętrzne