Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

2015.29.Zarządzenie Rektora WSGE.zmieniające WSZiDJK

2015.28.Zarządzenie Rektora WSGE.System Informacji o Nauce

2015.26.Zarządzenie Rektora WSGE.certyfikat RPL

2015.25.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie Asesorów RPL

2015.24.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie Komisji RPL

2015.23.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie zespołów prace dyplomowe

2015.22.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie zespołów prace okresowe

2015.21.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin procesu dyplomowania

2015.20.Zarządzenie Rektora WSGE.utworzenie WZ w MM

2015.19.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin zawodowych praktyk studenckich

2015.18.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie OKS

2015.17.Zarządzenie Rektora WSGE.Próg dochodu

2015.16.Zarządzenie Rektora WSGE.Podział dotacji

2015.15.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do RWNS

2015.14.Zarządzenie Rektora WSGE.zniesienie indeksu

2015.13.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców Powiatu

2015.12.Zarządzenie Rektora WSGE.udostępnianie prac dyplomowych

2015.11.Zarządzenie Rektora WSGE.alternatywne zaliczanie WF

2015.10.Zarządzenie Rektora WSGE.harmonogram 2015-2016

2015.9.Zarządzenie Rektora WSGE.zmiana Regulaminu pomocy

2015.8.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie zespołów prace okresowe

2015.7.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin przechowywania prac - po zmianach

2015.6.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do RWNS

2015.5.Zarządzenie Rektora WSGE.zmieniające wybory uzupełniające do Senatu

2015.4.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do Senatu

2015.2.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do RWNS

2015.1.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory uzupełniające do Senatu

 

 

2014.28.Zarządzenie Rektora WSGE.tekst jednolity - Regulamin studiów podyplomowych

2014.27.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie zespołów prace dyplomowe

2014.26.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie zespołów prace okresowe

2014.25.Zarządzenie Rektora WSGE.programy praktyk zarządzanie

2014.24.Zarządzenie Rektora WSGE.zmiana składu UKds.Nauki

2014.23.Zarządzenie Rektora WSGE.Zasady ewaluacji prac okresowych

2014.21.Zarządzenie Rektora WSGE.programy praktyk - bw

2014.20.Zarządzenie Rektora WSGE.programy praktyk - pedagogika

2014.19.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulaminu kształcenia w zakresie języków obcych

2014.18.Zarządzenie Rektora WSGE.Próg dochodu

2014.17.Zarządzenie Rektora WSGE.Podział dotacji

2014.16.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin pomocy materialnej

2014.16.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin pomocy materialnej - załączniki

2014.15.Zarządzenie Rektora WSGE.dokumentacja st. podyplomowych

2014.14a.Zarządzenie Rektora WSGE.Erasmus+

2014.14.Zarządzenie Rektora WSGE.wybór specjalności

2014.13.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin Konkursu

2014.12.Zarządzenie Rektora WSGE.Zespółds.KnO

2014.11.Zarządzenie Rektora WSGE.powołanie UKO i OUKO

2014.10.Zarządzenie Rektora WSGE.organizacja roku 2014-2015

2014.8.Zarządzenie Rektora WSGE.wybory do RWNS

2014.6.Zarządzenie Rektora WSGE.połączenie wydziałów

2014.5.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin przechowywania prac

2014.3.Zarządzenie Rektora WSGE.programy praktyk

2014.2.Zarządzenie Rektora WSGE.składy zespołów

2014.1.Zarządzenie Rektora WSGE.Zasady ewaluacji prac dyplomowych