Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Rekrutacja na studia wyższe prowadzone w Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie odbywa się w oparciu o wytyczne Uchwały Senatu WSGE obowiązujące na dany rok akademicki.

Zmiany w Uchwale Senatu WSGE do Uchwały 3/2018 -  2018.12.uchwała Senatu WSGE.zmiana zasad rekrutacji 2019-2020

Uchwała rekrutacyjna - rok akademicki 2019/2020

Uchwała rekrutacyjna - rok akademicki 2018/2019