Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

I stopień

W celu zapoznania się z programem praktyk - wybierz odpowiedni kierunek studiow oraz nabór (rok akademicki rozpoczęnia studiów). 

 

KIERUNEK

Nabór 2019/2020

Nabór 2018/2019

Nabór 2017/2018

Nabór 2016/2017

ADMINISTRACJA

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

X

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - profil ogólnoakademicki

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

X

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - profil praktyczny (Filia MM)

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

X

PEDAGOGIKA

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

X

PRAWO URZĄDNICZE

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

X

ZARZĄDZANIE

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

 

II stopień

W celu zapoznania się z programem praktyk - wybierz odpowiedni kierunek studiow oraz nabór (rok akademicki rozpoczęnia studiów). 

 

KIERUNEK

Nabór 2019/2020

Nabór 2018/2019

Nabór 2017/2018

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Program praktyk

Program praktyk

X

PEDAGOGIKA

Program praktyk

Program praktyk

X

ZARZĄDZANIE

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

 

Jednolite magisterskie

Program praktyk