Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Opis efektów uczenia się z odniesieniem do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji