Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wszelkie informacje na temat ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie dostępne są również na stronie internetowej uczelni pod adresem: https://wsge.edu.pl/pl/stypendia

Regulamin, załaczniki do niego oraz zarządzenia Rektora WSGE w sprawie ustalenia progu dochodowego oraz podziału środków na bierzący rokk akademicki znajdują się w rozwinięciu.