Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Szukaj w tym dziale:


Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 

ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów
NIP  532-18-23-156 
REGON  015281183

 

Lokalizacja Uczelni

 

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów i słuchaczy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumuimię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje