Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Rektorat Uczelni
mgr Joanna Majewska
tel. 22 789 19 03
tel./fax: 22 789 60 96
mail: rektorat@wsge.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Kierownik dziekanatu - Ilona Dawidowicz 
tel. 22 780 10 07 w. 14 lub 18
mail: sekretariat@wsge.edu.pl

Beata Zawadka
mail: b.zawadka@wsge.edu.pl

Dominika Mrozińska 
mail: dominika@wsge.edu.pl

Godziny pracy Dziekanatu
Poniedziałek - nieczynne (dzień wewnętrzny)
Wtorek - 8.00-16.00
Środa - 8.00-16.00
Czwartek - 8.00-16.00
Piątek - 10.00-18.00 (w lipcu i w sierpniu 8.00-16.00)
Sobota - 08.00 - 16.00

Dziekanat Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim 
Kierownik dziekanatu – mgr Zofia Kuć 
tel. 25 758 86 45 
mail: sekretariat.zwns@wsge.edu.pl

mgr Paulina Pechcin 
mail: dziekanat.zwns@wsge.edu.pl

Godziny pracy Dziekanatu
Poniedziałek – 8.00-16.00
Wtorek - 8.00-16.00
Środa - 8.00-16.00
Czwartek - 8.00-16.00
Piątek - 10.00-18.00
Sobota - 8.00-16.00

Biuro Karier  
Kierownik - dr Małgorzata Such-Pyrgiel
tel. 22 780 10 07 w. 14
mail: dziekanwns@wsge.edu.pl

Z-ca Kierownika - dr Łukasz Roman
tel. 22 780 10 07  
mail: l.roman@wsge.edu.pl

Biuro Współpracy Zagranicznej i Studiów Anglojęzycznych 
Dyrektor Biura - mgr Marta Bojaruniec
tel. 22 780 10 07 w. 16
mail: marta@wsge.edu.pl

mgr Artur Banaszak 
mail: artur.banaszak1@gmail.com

Agnieszka Pałyska
mail: agnieszkawsge@gmail.com lub agnieszka.p@wsge.edu.pl

Dział Kadr
mgr Piotr Jarmoła
tel. 22 780 10 07 w.13
mail: piotr@wsge.edu.pl

Dział Projektów i Wymiany Międzynarodowej (Erasmus) 
mgr Iwona Florek
tel. 22 780 10 07 w.23
mail: iwona@wsge.edu.pl

Dział Studiów Podyplomowych 
mail: sekretariat@wsge.edu.pl
tel. 22 780 10 07 w. 14 lub 18 
tel./fax: 22 789 60 96

Dział Księgowości
Magdalena Kuklis 
tel. 22 780 10 07 w.33

Kasa
Sylwia Olszewska
tel. 22 780 10 07 w.21
mail: kasa@wsge.edu.pl

Godziny otwarcia Kasy
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 10.00-18.00 (w lipcu i w sierpniu 8.00-16.00)
Sobota 8.00-16.00 (tylko podczas sesji)

Pełnomocnik Rektora
Grzegorz Laskowski
tel. 22 780 10 07 w. 25
mail: grzegorz.laskowski@wsge.edu.pl

Rada Patronacka 
dr Łukasz Roman 
tel. 22 789 19 03
tel./fax: 22 789 60 96 
mail: l.roman@wsge.edu.pl

Biblioteka i Archiwum
Magdalena Augustyniak
tel. 22 780 10 07 w. 12
mail: biblioteka@wsge.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki WSGE
Poniedziałek - nieczynne (dzień wewnętrzny)
Wtorek - 8.00-16.00
Środa - 8.00-16.00
Czwartek - 8.00-16.00
Piątek - 10.00-18.00 (podczas wakacji – 8.00-16.00)
Sobota - 8.00 - 16.00 (podczas wakacji – nieczynne)

Wydawnictwo WSGE
Urszula Kraszewska
tel. 22 780 10 07 w.12 (pn.-wt.)
tel. 25 758 86 45 (śr.-pt.)
mail: wydawnictwo@wsge.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych WSGE
Wojciech Sitek
mail: wojtek@wsge.edu.pl