Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Płatne staże dla studentów – projekt: „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

Zapraszamy studentów z kierunków Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów magisterskich do zgłoszenia udziału w płatnych stażach.

Szanowni Studenci,

Jest nam bardzo miło poinformować, że Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi otrzymała dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-z063/17 pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 r.

W ramach projektu realizowane są zadania kierowane zarówno do studentów jak i pracowników uczelni.

Celem głównym projektu działania „Staże dla studentów” jest zwiększenie przygotowania zawodowego przez 560 studentów/ek studiów I i II stopnia kierunku Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych.

 

Zapraszamy studentów z kierunków Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów magisterskich do zgłoszenia udziału w stażu.

Za odbycie stażu student otrzyma wynagrodzenie: 18,50 zł za godzinę:

  • dla studentów kierunku Pedagogika: 360 godz. - Łączna kwota wynosi 6660 zł brutto,
  • dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: 180 godz, - Łączna kwota wynosi 3330 zł brutto,
  • dla studentów kierunku zarządzanie: 240 godz. -Łączna kwota wynosi 4440 zł brutto.

 

Miejsca odbywania stażu:

Przedszkole Szcześliwych Dzieci – 3 miejsca

Przedszkole Sternik – 3 miejsca

Małe Kajtki – 2 miejsca

Dolina Muminków – 5 miejsc

Sówka Mądra Główka – 2 miejsca

Przedszkole Domisia– 2 miejsca

Przedszkole Mali Giganci – 1 miejsce

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" – 7 miejsc

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 2 miejsca

WSGE BWZ – 2 miejsca

Art. Distribution– 2 miejsca

Jazz-pol – 2 miejsca

PPL LOT – 4 miejsca

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Sitka – 1 miejsce

Urząd Gminy Wiązowna– 3 miejsca

Boguc Construction– 1 miejsce

 

Zapraszamy do wysłania zgłoszenia drogą mailową: iwona@wsge.edu.pl lub osobiście w dziekanacie uczelni w Józefowie do dnia 10 listopada 2018.

DOKUMENTY do pobrania:

- Zaproszenie

- Regulamin

- Opis instytucji przyjmujących na staż

- Wniosek kandydata

Więcej informacji pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23 oraz  iwona@wsge.edu.pl

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 224
Wprowadzony przez: Artur Banaszak
Data opublikowania: 2018-10-31 22:28:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu