Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Raport samooceny - Zarządzanie (I stopień): profil agólnoakademicki

Raport samooceny - I stopień ZARZĄDZANIE - profil ogólnoakademicki (Raport w formacie pdf - do pobrana po kliknęciu na link)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 19
Wprowadzony przez: Artur Banaszak
Data opublikowania: 2019-10-22 08:06:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu