Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Programy studiów - I stopień (studia licencjackie)

Programy studiów I stopnia (studia licencjackie): plany studiów, efekty kształcenia/uczenia się, sylwetki absolwentów oraz programy praktyk

KIERUNEK

PLANY STUDIÓW

EFEKTY UCZENIA SIĘ

SYLWETKA ABSOWENTA

Praktyki zawodowe

ADMINISTRACJA

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka - Administracja (I stopień)

Sylwetka - Finanse i administracja publiczna

Sylwetka - Administracja usług społecznych

Sylwetka - Administracja celna i skarbowa

Sylwetka - Administracja biznesu

Program praktyk

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

Program praktyk

nabór 2017/2018 

nabór 2017/2018

Sylwetka absolwenta – 2018/2017

Program praktyk

BEPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

(profil ogólnoakademicki)

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka - BW (I stopień - profil ogólnoakademicki)

Sylwetka - Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Sylwetka - Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Program praktyk

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

Program praktyk

nabór 2017/2018

nabór 2017/2018

Sylwetka absolwenta – 2018/2017

Program praktyk

BEPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

(profil praktyczny)

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka - BW (I stopień - profil praktyczny)

Sylwetka - Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Sylwetka - Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Program praktyk

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

Program praktyk

nabór 2017/2018

nabór 2017/2018

Sylwetka absolwenta – 2018/2017

Program praktyk

Prawo Urzędnicze

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka - Prawo urzędnicze (I stopień)

Sylwetka - Systemy prawne Europy

Sylwetka - Prawo Unii Europejskiej

Program praktyk

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

Program praktyk

nabór 2017/2018

nabór 2017/2018

Sylwetka absolwenta – 2018/2017

Program praktyk

Pedagogika

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Sylwetka – Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna

Program praktyk

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta – 2018/2019

Program praktyk

nabór 2017/2018

nabór 2017/2018

Sylwetka absolwenta – 2018/2017

Program praktyk

Zarządzanie

nabór 2019/2020

nabór 2019/2020

Sylwetka – Zarządzanie (I stopień)

Sylwetka – Zarządzanie Zasobai Ludzkimi

Sylwetka – Zarządzanie w Biznesie

Sylwetka - Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

Program praktyk

nabór 2018/2019

nabór 2018/2019

Sylwetka absolwenta 2018/2019

Program praktyk

nabór 2017/2018

nabór 2017/2018

Sylwetka absowwenta 2017/2018

Program praktyk

nabór 2016/2017  

nabór 2016/2017

Sylwetka absolwenta 2016/2017

Program praktyk

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 33
Wprowadzony przez: Artur Banaszak
Data opublikowania: 2019-12-10 20:26:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-10 20:35:53 Artur Banaszak